ПРО НАС
Україна проходить через кардинальні зміни у внутрішній та зовнішній політиці, пов’язані з переформатуванням політичної системи, з вибором інтеграційного вектора розвитку, виникненням загроз територіальної цілісності країни.Політичні проблеми загострились на фоні накопичених та не вирішених за останні 20 років соціально - економічних проблем. Висока централізація та бюрократизація економічних функцій сприяла розквіту корупції, підривала економіку регіонів і перспективи стабільного економічного зростання країни.
Соціальний популізм в слабкій економіці привів до виснаження ресурсів, посилив нерівність та несправедливість, підірвав потенціал для розвитку людського фактора. Незадоволеність тим, що відбувається в країні і бажання змін стали основною рушійною силою масових акцій протесту. У суспільстві сформований запит на політичне та економічне перезавантаження країни, а не просто на зміну партійних вивісок та імен. Економічна та соціальна політика потребують нових підходів та інструментів реалізації.
Це означає кардинальний перегляд взаємовідносин між державою та бізнесом, побудова рівноправних та взаємовигідних відносин між центром та регіонами в унітарній державі, посилення ролі економічних стимулів в соціальній та економічній політиці. Це шлях до стійкого економічного зростання, суспільного консенсусу та об’єднанню країни. Нова соціальна політика повинна бути побудована на принципах високої ефективності соціальних витрат, створення умов та стимулів для високої якості та доступності соціальних послуг, розвиток гнучких інноваційних підходів до формування людського капіталу.
МІСІЯ
Сприяти побудові ефективної соціальної ринкової економіки в Україні як основи сталого економічного зростання, високої якості соціального розвитку та соціального захисту населення.
Акімова Ірина Михайлівна
директор аналітичного центру,
доцент, кандидат економічних наук
ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ
Сприяти розробці та реалізації економічної політики, спрямованої на підвищення ролі ринкових інститутів у розвитку економіки країни, зміцнення макроекономічної і фінансової стабільності, поліпшення інвестиційного клімату.
Допомагати розробці та реалізації соціальної політики, заснованій на високій ефективності надання різних соціальних послуг (включаючи послуги охорони здоров’я та освіти), підвищення їх доступності для населення та зменшення соціальної нерівності.
Сприяти розвитку громадського суспільства та демократичних цінностей.
Допомагати формуванню сучасного науково-дослідницького співтовариства в Україні.
Сприяти розробці та реалізації економічної політики, спрямованої на підвищення ролі ринкових інститутів у розвитку економіки країни, зміцнення макроекономічної і фінансової стабільності, поліпшення інвестиційного клімату.
Принципи роботи
Прозорість
діяльності.
Практична спрямованість
досліджень, поєднання
стратегічного та програмного
підходу (що робити?)
з пропозицією механізмів
практичної реалізації
(як робити?) та контролю.
Відкритість до діалогу та співпраці
з усіма партнерами, які поділяють
наші цілі і місію, незалежно
від їх політичної спрямованості.
Об'єктивність і наукова обґрунтованість
висновків і рекомендацій.
Використання сучасних методів економічного
аналізу та проектного менеджменту.