Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення

Аналітичний звіту «Регуляторні реформи на фармацевтичному ринку України» був підготовлений Аналітичним центром «НоСЕП» на замовлення Світового Банку

10/02/2016
Аналітичні звіти
Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення

Аналітичний звіту «Регуляторні реформи на фармацевтичному ринку України» був підготовлений Аналітичним центром «НоСЕП» на замовлення Світового Банку

Метою даного дослідження було проаналізувати нормативно-правову систему фармацевтичного ринку в Україні (пов'язану з виробництвом та обігом лікарських засобів) і її вплив на фізичний наявність і доступність лікарських засобів для населення. Ми сформулювали кілька ключових питань дослідження, зокрема: Чи є система регулювання фармацевтичного ринку в Україні ефективною? Чи забезпечує вона безпечність і якість лікарських засобів та їхню доступність для кінцевих споживачів? Чи є система регулювання прозорою і сприятливою для бізнесу? Які зміни у ній відбулись? Чи можна об’єктивно (без викривлень) оцінити її ефективність? Ми спробували оцінити основні зміни в регулятивній системи протягом останніх 5 років, проаналізувати позитивні і проблемні моменти, виділити найбільш важливі проблеми, що ще мають місце, і розробити рекомендації. Для підготовки цієї доповіді, ми провели опитування серед 32 виробників і дистриб'юторів лікарських засобів, що діяли в Україні. Метою опитування було дослідити сприйняття бізнесом останніх змін у регулюванні фармацевтичного ринку та його основних проблем.

Семінар було проведено для обговорення потенційних рекомендацій з ключовими зацікавленими сторонами. Метою семінару було підтвердити основні висновки дослідження і допомогти авторам у пріорітізації основних результатів, уточненні позиції щодо ключових питань та рекомендацій щодо покращення ситуації у сфері.

Повний текст проекту звіту  "Регулювання ринку лікарських засобів в Україні: проблеми та рішення"– в доданих файлах